Achtergrond
Check-it-out | Reizigersdata
Translink en reizigersdata. Over rollen, kaders, dienstverlening en de vorderingen in informatievoorziening.
Check it out | Reizigersdata
Achtergrond
Check it out | Check-in en check-out gegevens
Translink heeft een Informatiehuishouding ontwikkeld voor het aanvragen van check-in en check-out gegevens. Maar wat voor informatie is dat eigenlijk?
Achtergrond 1
Achtergrond
VOORBEELD | STANDAARD GEGEVENSBESTAND
In dit voorbeeld wordt duidelijk uit welke elementen een gegevensbestand bestaat.
Voorbeeld | Standaard gegevensbestand
Achtergrond
Toetsingscriteria
De toetsingscriteria voor de toetsing van ingestuurd informatieverzoeken. Deze toetsingscriteria worden aangepast wanneer nodig.
Toetsingscriteria