Gebruik en impact van data
Impact | Integrale visie Stationsgebied Haarlem
Een mooi voorbeeld van het gebruik van OV-chipkaartdata. Komen tot een gebiedsvisie!
Bijgaand het rapport
Gebruik en impact van data
Webinar: van OV-reispatronen tot impact
De OV-bedrijven, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) én ook de media gebruiken ze: de OV-data die Translink beheert. Hiermee willen ze inzicht krijgen in het aantal reisbewegingen en het gebruik van producten en diensten ten tijde van corona. Maar met die data kan echt zoveel meer. Met onze kennis en expertise interpreteren wij ruwe data tot waardevolle informatie en inzichten. Zo helpen wij OV-bedrijven, overheden en marktpartijen bij het ontwikkelen van beleid en producten én bij het oplossen van (mobiliteits)vraagstukken. In dit webinar vertellen de Vervoerregio Amsterdam, Prorail en I&W aan de hand van verschillende cases wat de meerwaarde is van Translinkdata voor hun beleids- en planvorming.
https://www.youtube.com/watch?v=mCk72n1JcbY