Ons besluit naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag

27 jul
Op 8 mei 2017 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van het vorderen van reisgegevens door DUO bij Translink. DUO heeft in haar rol als toezichthouder op basis van de artikelen 5:16 en 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) reisgegevens gevorderd bij Translink in het kader van de opsporing van fraude met de uitwonendenbeurs. De Rechtbank Den Haag stelt zich op het standpunt dat deze artikelen geen voldoende wettelijke grondslag opleveren om reisgegevens te kunnen vorderen bij Translink.
Wij (Translink) handelen altijd in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Aan de gegevensverstrekking door Translink aan DUO is destijds een juridische toets vooraf gegaan. Daarbij heeft DUO de uitspraak gedaan dat op basis van de genoemde artikelen van de Awb de reisgegevens op juridische gronden verstrekt moeten worden. Voor de goede orde wordt verwezen naar het juridisch kader die onderaan deze pagina is weergegeven.

Ons besluit
Echter, naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag hebben wij besloten om, direct na deze uitspraak, de reisgegevensverstrekking te staken die op basis van de artikelen 5:16 en 5:17 Awb worden gevorderd bij Translink.

Wij willen reizigers er nadrukkelijk op wijzen dat wij de privacy van personen waarvan wij de persoonsgegevens verwerken, hoog in het vaandel hebben staan. Naast het feit dat wij ons natuurlijk houden aan de geldende wet- en regelgeving voor het verwerken van persoonsgegevens, vinden wij het vertrouwen van reizigers in onze organisatie van essentieel belang.Overzicht