Verstrekken van gegevens bij vermissing

28 aug
In de Telegraaf van zondag 28 augustus staat een artikel over een oudere man die vorig weekend het hele weekend onvindbaar was, omdat reisgegevens door de politie alleen maar gevorderd mogen worden bij misdrijven, en niet bij vermissingen. Translink verstrekt informatie aan politie en justitie als het gaat om vermiste personen, omdat Translink vindt dat hier een maatschappelijk belang geldt. Met de politie zijn afspraken gemaakt over reisgegevens van de OV-chipkaart in geval van vermissing. Voor politie is 7x24 uur een telefoonnummer beschikbaar. De politie kan ook gegevens opvragen via Klantenservice OV-chipkaart. Deze klantenservice is op werkdagen open van 7 tot 21.30 uur en in het weekend en op feestdagen van 10 tot 16 uur.


Verstrekken van gegevens bij strafvordering

Translink is, net als ieder ander bedrijf in Nederland, wettelijk verplicht informatie te verstrekken bij een  strafvordering van justitie. Wij leveren dan alleen informatie  in geval van een formele vordering en alleen als die vordering voldoet aan de regels en de wet. Verzoeken die worden ingediend, toetsen wij aan de hand van art 126 NC (en verder) van het Wetboek van Strafvordering. 
Overzicht