Betalen in het OV wordt gemakkelijker

22 sep
Het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) presenteert in samenwerking met vervoerders die verenigd zijn in een coöperatie, overheden, consumentenorganisaties en Translink haar Visie op OV-betalen. De komende jaren worden pilots uitgevoerd waarin nieuwe technieken worden geïntroduceerd, zoals betalen met een bankpas en smartphone. Deze nieuwe betaalmogelijkheden moeten het voor de reiziger nog gemakkelijker te maken om met het OV te reizen.

Coöperatie

Om deze innovaties te realiseren hebben alle OV-bedrijven  een coöperatie opgericht. Door het lidmaatschap van de coöperatie zijn alle vervoerders gezamenlijk eigenaar van Translink. De ambitie van de coöperatie is dat alle Nederlanders in de nabije toekomst een betaalmiddel hebben waarmee ze ook drempelloos kunnen reizen. Translink is verheugd dat met de oprichting van de coöperatie alle vervoerders eigenaar zijn van Translink. Arco Groothedde, directeur Translink: “Ik ben blij dat iedereen meedoet, dat maakt het veel makkelijker gezamenlijk oplossingen voor reizigers te realiseren."

De Visie op OV-betalen wordt vormgegeven in het NOVB. Het NOVB bestaat uit overheden en consumentenorganisaties en alle vervoerders. Eric Janse de Jonge, voorzitter van het NOVB: “Vervoerders maken hun belofte waar en nemen hun verantwoordelijkheid. Ik verwacht dat reizigers concreet wat gaan merken van deze coöperatie. De OV-chipkaart is een goed product dat door reizigers positief wordt beoordeeld en we gaan de kaart doorontwikkelen. Pilots zullen uitwijzen hoe innovaties als de bankpas en de smartphone ingevoerd kunnen worden.”

OV-chipkaart blijft bestaan

De OV-chipkaart blijft bestaan. De meeste reizigers zijn tevreden over het gebruiksgemak, het NOVB blijft echter ook naar mogelijkheden zoeken om het gebruik van de kaart te verbeteren. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid van reizen op rekening (in plaats van vooraf betalen) uit te breiden. Ook wordt een pilot voorbereid waarbij treinreizigers niet meer tussentijds hoeven uit- en in te checken bij overstap naar een andere treinvervoerder.

Reiziger kiest zelf hoe hij betaalt

Elke reiziger krijgt de mogelijkheid zijn eigen betaalmethode te kiezen. Het NOVB beseft dat Nederland vele miljoenen reizigers kent met verschillende wensen. Betaalmethodes dienen aan te sluiten op deze individuele voorkeuren. Elke betaalmethode wordt uiteindelijk aangeboden in het hele OV, net zoals dat nu al het geval is met de OV-chipkaart. Ook blijft de één-loket-gedachte behouden om de reiziger optimaal te bedienen. Consumentenorganisaties zijn nauw betrokken bij de uitwerking van de plannen. Arriën Kruyt, voorzitter Rover: “Reizigersorganisaties zitten aan tafel en wij zullen ons inzetten om nieuwe betaalmethodes echt klantvriendelijk in te voeren. Dit was een paar jaar geleden ondenkbaar en laat zien dat we steeds beter samenwerken in het OV.”
Overzicht