OV-chipkaart weer beter gewaardeerd

26 mrt
De OV-chipkaart wordt opnieuw beter gewaardeerd. Dit geldt voor het gebruiksgemak en het gemak van het vervoerbewijs kopen en saldo laden.

Deze hoge waardering blijkt uit de antwoorden op de volgende twee vragen:
           2009           2010          2011           2012           2013
Gebruiksgemak            -           6,8            7,1             7,5             7,6
Koopgemak en saldo laden          7,5          7,1            7,0             7,3             7,5

 
Deze resultaten blijken uit de OV-klantenbarometer van Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV). Dit onderzoek is het klanttevredenheidsonderzoek van het regionaal openbaar vervoer. Het is een landelijk onderzoek naar de meningen van reizigers in het stads- en streekvervoer. Dit onderzoek wordt jaarlijks gehouden in de periode van eind oktober tot en met begin december.

Meer informatie over de resultaten van dit onderzoek leest u op www.kpvv.nl.
 


Overzicht