Doorlooptijd vervangende OV-chipkaarten

06 mrt
In 2012 zijn in totaal ruim 1,9 miljoen persoonlijke OV-chipkaarten geproduceerd. De doorlooptijd van initiële (nieuwe) kaarten is maximaal zeven dagen van moment van aanvraag tot en met thuis bezorgen.

Van het totaal aantal geproduceerde kaarten zijn er 385.000 vervangende kaarten (=20%). Hiervan zijn er 240.000 vervangen vanwege een verloren/gestolen kaart. De doorlooptijd van deze vervangende kaarten is maximaal zeven dagen (vanaf telefoontje/online melding tot en met thuis bezorgen). In de praktijk is dit meestal al binnen 2 à 3 dagen.

Defecte OV-chipkaarten
Van het totaal aantal vervangende kaarten zijn er ongeveer 145.000 kaarten opgestuurd met een formulier. De reden van het vervangen kan zijn:

  • vanwege een defect
  • het willen wijzigen van gegevens op de kaart
  • onvoldoende saldo op de kaart, waardoor kaart ‘tijdelijk’ niet werkt
  • twaalf keer vergeten uit te checken, waardoor kaart ‘tijdelijk’ niet werkt.

In de laatste twee gevallen wordt de kaart onterecht opgestuurd als defecte kaart. Wij adviseren de reiziger dan ook altijd eerst naar een balie van een OV-bedrijf te gaan om de kaart te laten controleren. Hiermee kan het onterecht opsturen van de kaart worden voorkomen.

Proces formulier
Het formulier wordt opgestuurd naar Klantenservice OV-chipkaart. De afgelopen periode hebben we de nodige maatregelen genomen, waardoor de doorlooptijd van het vervangende kaartproces met een formulier aanmerkelijk verbeterd is. Zodra Klantenservice OV-chipkaart de aanvraag van een vervangende kaart per formulier binnen krijgt, gaat het productieproces direct van start. Een deel van de productietijd is nodig om te bepalen of de kaart door de schuld van TLS of door schuld van de kaarthouder vervangen moet worden. Bij schuld TLS wordt de kaart vergoed en hoeft de kaarthouder niets te betalen.
Op de vervangende kaart worden dezelfde producten als op de oude kaart gezet. Het eventuele saldo wordt overgemaakt op de bankrekening van de kaarthouder. Wij leveren de vervangende kaart uiterlijk binnen drie weken (van moment van aanvraag tot en met thuisbezorgen). In de praktijk blijkt dat dit de afgelopen drie maanden in 95% van de gevallen aanzienlijk korter is geweest (binnen twee weken). De gemiddelde doorlooptijd voor de maanden januari en februari 2013 was zelfs ongeveer zeven dagen.
 


Overzicht