Zaterdag vindt grote release plaats

27 jul
Op zaterdag 28 juli vindt van 06.00 uur tot 24.00 uur de implementatie van een grote release van twee belangrijke backoffice OV-chipkaartsystemen plaats. Door de duur van deze release is het noodzakelijk dat een deel overdag plaatsvindt.

Er is gekozen voor zaterdag 28 juli vanwege de vakantieperiode in deze maand en  de mogelijkheid tot uitloop naar de zondag voor het geval de release langer duurt. Het aantal bezoekers op de website, het aantal ophaalacties bij de ophaalpunten en het aantal bellers naar de Klantenservice OV-chipkaart is op zaterdag en zondag relatief laag, zeker in deze vakantieperiode.

Gevolgen
Door de release zijn enkele functionaliteiten voor reizigers op www.ov-chipkaart.nl niet mogelijk. Daarnaast kunnen zij op zaterdag geen producten en saldo ophalen bij de ophaalautomaten. Voor de medewerkers van de Klantenservice OV-chipkaart zijn de systemen beperkt beschikbaar. De release heeft geen gevolgen voor het reizen met de OV-chipkaart en saldo kan in ieder geval wel worden opgeladen bij verkoopautomaten, balies van OV-bedrijven en bij oplaadautomaten.

Communicatie
In voorbereiding op de release zijn reizigers, OV-bedrijven en distributiepartijen vanaf 11 juli regelmatig ge├»nformeerd over deze gevolgen. Er zijn nieuwsberichten en belangrijke mededelingen geplaatst op www.ov-chipkaart.nl. In het telefonische keuzemenu van Klantenservice OV-chipkaart zijn vooraf en op de dag zelf meldingen te horen geweest. Daarnaast zijn alle betrokken partijen meerdere malen per mail ge├»nformeerd.  

Resultaat
De release omvat een technische upgrade van diverse software componenten binnen twee belangrijke OV-chipkaartsystemen. De betreffende software wordt op een recente, nieuwere versie gebracht en dit brengt op technisch niveau diverse verbeteringen met zich mee. Daarnaast zijn in deze release voorbereidingen getroffen voor diverse processen en projecten.  OV-bedrijven en reizigers merken in de loop van het jaar daadwerkelijk iets van deze verbeteringen.


Overzicht