Lichte stijging defecte kaarten

06 feb
Defecte kaarten kunnen verschillende oorzaken hebben. Een deel van de kaarten raakt defect tijdens gebruik door de kaarthouder (bijv gescheurde kaart of hoekje eraf). Deze hebben dus duidelijk een zichtbaar defect. Een ander deel van de defecte kaarten heeft een onzichtbaar defect.

Reguliere proces
Als een kaarthouder een defecte kaart heeft, wordt een persoonlijke OV-chipkaart op verzoek vervangen. Dit duurt maximaal drie weken. Meestal gaat het sneller, maar de kaart doorloopt een hele keten. De kaart wordt opgestuurd met de post, vervolgens wordt de persoonlijke OV-chipkaart geproduceerd en worden de ‘oude producten’ teruggezet, vervolgens wordt de kaart naar de kaarthouder gestuurd. Sommige kaarten worden op verzoek van de OV-bedrijven nog eerst naar het OV-bedrijf gestuurd en dan naar de kaarthouder. Een defecte anonieme kaart kan worden opgestuurd naar de Klantenservice OV-chipkaart, waarna het saldo op de kaart aan de kaarthouder wordt overgemaakt.

Lichte stijging
Wij zien de afgelopen tijd een lichte stijging in het aantal defecte kaarten, tegelijk met een toename van het gebruik van de OV-chipkaart. Ook het aantal defecte kaarten met een onzichtbaar defect stijgt licht. Uit onderzoek is gebleken dat tijdens de productie bij een deel van onze kaarten een probleem is opgetreden bij de kaartleverancier. Sinds 1 oktober zijn ongeveer 405.000 persoonlijke OV-chipkaarten geproduceerd, waarbij het probleem zich potentieel kan voordoen. Tot nu toe hebben we 2.400 kaarten retour ontvangen waarvan is vastgesteld dat er sprake is van onzichtbare defecten (=0,6%). De reizigers krijgen een nieuwe vervangende kaart. Deze gaan wij vergoeden.

Tijdelijk proces
Wij hebben een tijdelijk proces ingericht als het gaat om OV-chipkaarten met een onzichtbaar defect die vanaf 1 augustus 2011 (anonieme kaarten) en vanaf 1 oktober 2011 (persoonlijke kaarten) geproduceerd zijn. Voor deze kaarten gaan we de aanschafprijs/adviesprijs van € 7,50 vergoeden. Kijk voor meer informatie op www.ov-chipkaart.nl/klantenservice. Voor de compensatie van andere kosten, zoals abonnementen, geldt het reguliere proces. Hiervoor verwijst Klantenservice OV-chipkaart, net als in het reguliere proces, naar de OV-bedrijven.

Overzicht