Jaaroverzicht 2015

Het jaaroverzicht 2015 biedt in één compact overzicht de resultaten die Translink heeft bereikt voor haar klanten en de reizigers. Het jaar 2015 stond in het teken van de voorbereidingen voor de coöperatie. Op 31 december is de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven van start gegaan. Een fantastische mijlpaal, waarin het collectieve belang van alle OV-bedrijven in Nederland in Translink wordt gemarkeerd. Onze speerpunten in 2015 waren innovatie, kostenefficiëntie en basisdienstverlening verbeteren. Onze basisdienstverlening hebben we in 2015 volgens afspraak geleverd. We sluiten het jaar 2015 financieel af met lagere operationele kosten dan verwacht. 

U kunt ook het gepubliceerde Jaarverslag 2015 lezen. 

Wilt u nog lezen wat we in het jaar 2014 hebben gerealiseerd? Lees dan  het jaaroverzicht 2014 (pdf).  
Wilt u nog lezen wat we in het jaar 2013 hebben gerealiseerd? Lees dan het Jaaroverzicht 2013 (pdf).