Onze financiering

In het buitenland waren al ervaringen opgedaan met elektrische betaalsystemen in het OV. Bijvoorbeeld in Honk Kong met de Octopus Card. In oktober 2001 begon de ontwikkeling van het OV-chipkaartsysteem in Nederland met de oprichting van Trans Link Systems B.V. (Translink). Aandeelhouders bij de oprichting waren: NS (55%), Connexxion (20%), GVB (10%), RET (10%), HTM (5%). Zij hadden als doel reizigers met één OV-chipkaart bij alle vervoerders in alle vervoersmiddelen in Nederland te laten reizen. Dit is uniek in de wereld.

Aanloopkosten

Uiteraard zijn in het begin kosten gemaakt door de aandeelhouders, terwijl het OV-chipkaartsysteem nog niet draaide. Uiteindelijk investeerden de aandeelhouders €108,9 miljoen in aandelenkapitaal. De bedoeling was deze investering op termijn terug te ontvangen, inclusief rendement. Daarnaast heeft NS € 55 miljoen 'om niet' geïnvesteerd. De OV-chipkaart zou in 2006 operationeel moeten zijn. Uiteindelijk duurde het tot november 2011 voordat de strippenkaart werd afgeschaft en tot juli 2014 voordat de treinvervoerders helemaal overgingen op de OV-chipkaart.

In 2008 is Connexxion uitgetreden als aandeelhouder. Toen werd het aandelenbezit in Translink als volgt verdeeld: NS (68,75%), RET (12,5%), GVB (12,5%) en HTM (6,25%).

Bekijk het financieel  overzicht uit 2012.

In de jaren van 2002 tot en met 2010 heeft Translink aanloopverliezen geleden. Vanaf 2011 behalen we positieve resultaten. Het positieve resultaat van Translink van de laatste vijf jaren is gebruikt om een deel van de investeringen van de aandeelhouders terug te  betalen. In 2014 hebben we voor het eerst dividend uitbetaald aan de aandeelhouders. Het ging om een totaalbedrag van 10 miljoen euro. In 2015 hebben we 26 miljoen euro dividend uitgekeerd. Het positieve resultaat van Translink wordt voor het grootste deel behaald door het verwerken van transacties, waarbij de vervoerders een tarief per transactie betalen. Voor een klein deel wordt de omzet behaald uit de verkoop van OV-chipkaarten. 
 

Oprichting Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven

In 2015 werd Translink verkocht aan de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven (COV). De verkopende aandeelhouders zijn bereid geweest om af te zien van volledige compensatie op hun ingelegd vermogen. Zodoende wilden zij de kosten van het OV-chipkaartsysteem voor de reiziger zo laag mogelijk houden. In totaal hebben zij € 65,9 miljoen aan Translink kwijtgescholden. Aanvullend is besloten ook de rendementseisen op hun investering te laten varen. De OV-bedrijven hebben dus geen winst gemaakt op de OV-chipkaart.

Per 1 januari 2016 is de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven eigenaar geworden van Translink. Alle actieve vervoerders in Nederland zijn lid van deze coöperatie. Translink heeft nu tot en met 2020 financiële afspraken met de coöperatie, zodat deze haar lening aan de bank kan aflossen.
 

Geïnvesteerd vermogen aandeelhouders  
Totaal aandelenkapitaal  € 108,8 miljoen
Kwijtgescholden lening NS  €   25    miljoen
Financiering backoffice door NS  €   30    miljoen
Totale investering in Translink  € 163,8 miljoen
Uitkering dividend 2014 -€   10,4 miljoen
Uitkering dividend 2015 -€   26    miljoen
Totaal ontvangen dividend aandeelhouders -€   36,4 miljoen
Verkoop aandelen aan Coöperatie -€   61,5 miljoen
Totaal geïnvesteerd vermogen vervoerders -€   65,9 miljoen

Het aankoopbedrag van de Coöperatie van € 61,5 miljoen is gefinancierd met een banklening van € 51,5 miljoen en een achtergestelde lening van € 10 miljoen.

Lees ook het jaaroverzicht en de vragen en antwoorden over de financiering.