In de praktijk

Reizen met betaalkaart

De banken en de OV-bedrijven hebben een intentieverklaring getekend om gezamenlijk gefaseerd de contactloze betaalkaart of mobiel met NFC als vervoersbewijs in het OV te introduceren. Het gebruik van de contactloze betaalkaart of NFC-mobiel bij het in- en uitchecken en afrekenen is een logische en laagdrempelige keuze voor de reiziger en biedt de reiziger gemak en veiligheid bij zijn reis in het OV.
Lees verder

In de praktijk

Reizen met een smartphone

De vervoerders, Vodafone, KPN en Translink zijn gestart met de gefaseerde introductie van in- en uitchecken met je smartphone. Voor deze nieuwe manier van betalen en reizen in het OV gebruiken we sinds kort de naam: ‘OV-chip mobiel’. Het doel is om OV-chip mobiel voor het einde van het jaar gefaseerd beschikbaar te maken. 
Lees verder
Meer voorbeelden

Laatste nieuws

Nieuws

27 jul '17

Ons besluit naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag

Op 8 mei 2017 heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over de rechtmatigheid van het vorderen van reisgegevens door DUO bij Translink. DUO heeft in haar rol als toezichthouder op basis van de artikelen 5:16 en 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) reisgegevens gevorderd bij Translink in het kader van de opsporing van fraude met de uitwonendenbeurs. De Rechtbank Den Haag stelt zich op het standpunt dat deze artikelen geen voldoende wettelijke grondslag opleveren om reisgegevens te kunnen vorderen bij Translink.
Wij (Translink) handelen altijd in lijn met de geldende wet- en regelgeving. Aan de gegevensverstrekking door Translink aan DUO is destijds een juridische toets vooraf gegaan. Daarbij heeft DUO de uitspraak gedaan dat op basis van de genoemde artikelen van de Awb de reisgegevens op juridische gronden verstrekt moeten worden. Voor de goede orde wordt verwezen naar het juridisch kader die onderaan deze pagina is weergegeven.
Lees verder
Meer nieuws