20 apr 2022

Het aantal OV-chipkaarttransacties in 2021 is in lijn gebleven met het aantal in 2020. Dat meldt Translink in haar jaarverslag. Ondanks de grote impact van COVID-19 is 2021 een goed jaar geweest voor Translink wat betreft betrouwbaarheid en stabiliteit van de OV-chipkaartdienstverlening. Ook zijn er samen met de OV-bedrijven belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van nieuwe betaalvormen in het openbaar vervoer.

COVID-19 had uiteraard een nadelig effect op het aantal OV-chipkaarttransacties en het aantal verkochte kaarten in 2021. Translink verwerkte in het verslagjaar 1,56 miljard OV-chipkaarttransacties tegen 1,47 miljard in 2020. Een stijging van 6% weliswaar, maar tegelijkertijd nog altijd maar de helft van het aantal in 2019, voor de pandemie uitbrak.

Het aantal verkochte kaarten lag met 2,69 miljoen iets hoger dan de 2,16 miljoen in 2020. Het aantal OV-chipkaarten in omloop steeg licht van 14,2 miljoen naar 14,4 miljoen.

Nieuwe betaalvormen
Naast de dagelijkse bedrijfsvoering werkte Translink in het innovatieprogramma OV-betalen samen met de OV-bedrijven aan de realisatie van nieuwe betaalvormen in het OV.

Translink startte in 2021 met de basis van de nieuwe account based dienstverlening: het verwerken van contactloze betaalpas en creditcard transacties. In het voorjaar startte in Lelystad (Arriva) de eerste proef met in- en uitchecken met je bankpas of creditcard; waarbij ook het merk OVpay werd gelanceerd. In het najaar startte een tweede proef in Gooi en Vechtstreek (Transdev). Translink speelt een centrale faciliterende rol in de totstandkoming van OVpay, dat zorgt voor meer reis- en betaalgemak en daarmee een toegankelijker OV.

Financieel op orde
De ontwikkelingen in 2021 hebben er in financiële zin toe geleid dat de omzet licht is gedaald ten opzichte van 2020. De totale bedrijfslasten (exclusief afschrijvingen) in 2021 zijn vergelijkbaar met het voorgaande jaar. Het resultaat na belastingen dat in 2021 is behaald, bedroeg € 5,9 miljoen, dat past binnen de meerjarenbegroting van Translink. Voor het geval de effecten van corona en de overheidsmaatregelen blijven voortduren, heeft Translink in 2020 een kredietfaciliteit afgesloten. Met de getroffen maatregelen is de financiële positie van Translink sterk genoeg om de aanhoudende impact van het coronavirus op te vangen, aldus de directie in het jaarverslag.