REIZEN OVER DE GRENS MET ÉÉN OV-KAART


Over

In de Horizon2020 proef is het gelukt om reizigers grensoverschrijdend te laten reizen met één OV-kaart. Dankzij de bevindingen van deze proef is er sinds 27 januari 2019 een vaste treinverbinding tussen Aachen en Maastricht.  Dit hebben we gedaan samen met de onze partners Arriva, Accept, Scheidt & Bachmann en onze evenknie aan de Duitse zijde, AVV. Een uniek H2020-project dat daadwerkelijk heeft geleid tot een praktische toepassing.

Voor reizigers is dit prettig want het betekent dat zij geen los kaartje meer hoeven te kopen. Zij kunnen gewoon in- en uitchecken met hun OV-chipkaart aan zowel Nederlandse als Duitse zijde en ontvangen aan het einde van de maand een factuur voor de gemaakte ritten. Een grote wens vanuit de reizigers. Voor Translink is het een mooi bewijs dat haar systemen daarvoor goed zijn ingericht. 

Over Horizon2020

Horizon 2020 is het grootste EU-onderzoeks- en innovatieprogramma ooit. Horizon 2020 wil slimme, duurzame economische groei stimuleren. Het doel is om Europa wetenschap en technologie van wereldklasse te laten voortbrengen, belemmeringen te beslechten en samenwerking tussen private en publieke sectoren te vergemakkelijken. Meer informatie vindt u hier.